MICROSOFT

Sell Coach Tuesdays - Accelerating Partners sales capacity

Välkommen till vårt månatliga partnerwebinar för våra svenska Business Applications partners där vi går igenom nyheter kring incentives, program och hur vi kan samarbeta effektivare tillsammans.

BizApps Partner Update - September

September 30 11:00 - 12:00

REGISTER NOW

BizApps Partner Update - October 

October 28 11:00 - 12:00

REGISTER NOW

BizApps Partner Update - November

November 25 11:00 - 12:00

REGISTER NOW

BizApps Partner Update - December

December 16 11:00 - 12:00

REGISTER NOW

BizApps Partner Update - January

January 27 11:00 - 12:00

REGISTER NOW

BizApps Partner Update - February

February 24 11:00 - 12:00

REGISTER NOW

BizApps Partner Update - March

March 31 11:00 - 12:00

REGISTER NOW

BizApps Partner Update - April

April 28 11:00 - 12:00

REGISTER NOW

BizApps Partner Update - May

May 26 11:00 - 12:00

REGISTER NOW

BizApps Partner Update - June

June 16 11:00 - 12:00

REGISTER NOW

Watch On-demand