This video is only available for Cloud Champion users. Please log in or register to continue.

Session Information

Att påstå att offentlig sektor kämpar kan vara ett rimligt påstående, i alla fall de senaste 2 åren. Sjukvården har gått på knäna och nya oförutsedda utmaningar kommer på löpande band. Att hantera framtiden har sina utmaningar. Vad som funkade igår behöver nödvändigtvis inte funka idag. Att vi har en digital skuld gör det inte enklare.

I rapporten “Förbjuden framtid? Den digitala kommunen (2018)” nämns att det kostar ca 70-100 Miljarder SEK att digitalisera Sveriges kommuner. 2020 gjorde PWC ett uppdrag för SKR som pekade på att det kostar 14 Miljarder SEK att digitalisera enbart Socialtjänsten i Sveriges kommuner.
Då räknades endast kostnaden för den digitala/tekniska lösningen. De mjuka delarna som utvecklingskostnader, förvaltningskostnader etc är inte medräknade.

Räkneexemplen pekar endast på behovet inom Sveriges kommuner och inte på övriga offentliga Sverige som Sveriges regioner och myndigheter. Vad den totala siffran är förblir sannolikt oklar, men klart är i alla fall att det finns ett stor digital skuld och därigenom ett stort uppdämt behov.

Att inte adressera detta får konsekvenser på samhället. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, skriver: "Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Att offentlig förvaltning är innovativ, effektiv och rättssäker är inte bara nödvändigt för att möta framtidens utmaningar, det är också viktigt för att upprätthålla goda demokratiska samhällsinstitutioner.” Microsoft har som uppdrag att ge varje person och varje organisation på planeten möjlighet att uppnå mer.

I detta uppdrag är partners en viktig del, inte allra minst när vi tillsammans kan påverka ett helt samhälle. Genom att samla den gemensamma kraften kan vi skapa positiv förändring på riktigt. Att det finns utmaningar längs vägen vet vi. Att behoven och möjligheterna är enorma vet vi. Under senaste året har vi sett en positiv rörelse för Business Applications inom Offentlig sektor. Intresset är stort kring plattformen och flera regioner och kommuner har investerat för att kunna hantera framtida behov och utmaningar. Marknaden har fått en ökad förståelse för plattformen samt fördelarna med en plattform och hela Microsofts erbjudande.

Satsningen på Business Applications är tydlig inom Microsoft. För Microsoft Sverige har det inneburit en kraftig ökning av antalet personer som fokuserar på Business Applications. Den enskilt största ökningen har skett med inriktningen offentlig sektor. Med den bakgrunden behöver vi nu ta nästa, och det viktigaste steget, tillsammans med er partners.

Nu bjuder vi in till en aktivitet vars syfte är att initiera dialog med målet att identifiera och utveckla samarbetsområden inom offentlig sektor. Den 9 mars är ni inbjuden till en första aktivitet där vi på Microsoft kommunicerar vår övergripande syn på offentlig sektor samt samarbetsmöjligheter. Som ett andra steg bokar vi upp separata 1:1 möten där vi tillsammans konkretiserar vägen framåt.

Välkommen till ett spännande event!

Speakers

 • Hans Andree

  Hans Andree

  Sales Executive Business Applications
  Microsoft

 • Ulrika Almqvist

  Ulrika Almqvist

  Enterprise Channel Manager - Government
  Microsoft

 • Peter Rhodin

  Peter Rhodin

  Partner Technical Architect
  Microsoft

 • Christina von Bergen

  Christina von Bergen

  Driving Innovation and Digital Transformation within Healthcare
  Microsoft

 • Linda Persen

  Linda Persen

  Enterprise Channel Manager – Financial Services & OCI
  Linda Persen

 • Magnus Forsberg

  Magnus Forsberg

  Director Business Development, Industry Solutions for Government and Smart Citie
  Microsoft

 • Maximilian Branth

  Maximilian Branth

  Sales Executive, Business Applications
  Microsoft

 • Lobe Bodin

  Lobe Bodin

  Dynamics 365, Business Applications
  Microsoft

 • Anders Fuchs

  Anders Fuchs

  Partner Development Manager
  Microsoft

Tags

AudienceSales
FormatOn-Demand
LanguageSwedish