This video is only available for Cloud Champion users. Please log in or register to continue.

Session Details

I månadens Hänt Extra Microsoft SMB kommer vi att fokusera på copilot för de olika lösningsområdena, vi kommer prata om själva produkterna såväl som det arbete man som partner och kund behöver göra för att kunna nyttja styrkan i generativa AI lösningar som copilot. Vi kommer även dela det vi vet och det som kommunicera om copilot så här långt. Vi har även med oss Mikael Broberg som kommer lyfta Surface affären och vad som är nytt. Som vanligt kommer vi även bjuda på utbildningar och träningar som ni som partner kan nyttja samt att vi varje månad lyfter delar inom incentive.

Speakers

 • Paula Ramirez Löfström

  Paula Ramirez Löfström

  Territory Channel Manager Modern Work
  Microsoft

 • Asa Magnusson

  Asa Magnusson

  Channel Sales Manager
  Microsoft

 • Elux Delmurat Yilisuya

  Elux Delmurat Yilisuya

  Partner Channel Marketing Manager
  Microsoft

 • Peter Nicks

  Peter Nicks

  Territory Channel Manager BizzApps
  Microsoft

 • Sofia Andersson

  Sofia Andersson

  Partner Development Manager
  Microsoft

 • Elias Wilensky

  Elias Wilensky

  Partner Incentive Readiness
  Microsoft

 • Mikael Broberg

  Mikael Broberg

  Microsoft Surface Partner Sales
  Microsoft

Tags

Area of Interest Cross Solution
Language Swedish
Solution Area Cross Solution