Träningsserien är uppdelad i fem sessioner; med en översiktlig del av E5 som följs av fyra block inriktade på komponenterna Compliance, Security, Analytics och Teams, Callings & Meetings. Under seriens gång kommer vi gå igenom de olika komponenterna ur ett säljperspektiv och bjuda på riktiga exempel och hands-on verktyg för att ni ska känna er bekväma med att föra säljdialogen mot slutkund oavsett om det är en full E5:a eller någon av komponenterna ni säljer in.

Duration: 3:44:14

Components: 5