This video is only available for Cloud Champion users. Please log in or register to continue.

I den fjärde och sista delen kommer vi lära oss mer om compliance lösningar i Microsofts molntjänster. Vi kommer gå igenom Compliance Center, informationsskydd och styrning i Microsoft 365, Insider Risk, samt audit och eDiscovery-lösningar. Vi kommer också kolla på hur vi kan jobba med Compliance och regelefterlevnad med våra Azure resurser.

Se resten av videorna på begäran i den här serien här.

Speaker

  • Oscar Kjellberg

    Oscar Kjellberg

    Partner Technology Strategist
    Microsoft

Tags

Area of Interest Security
Language Swedish
Solution Area Security