MICROSOFT

SC-900 - Security, Compliance and Identity Fundamentals

Den här kursen ger grundläggande kunskap om säkerhets-, compliance- och identitetskoncept och dess relaterade molnbaserade Microsoft-lösningar.

I första delen kommer vi lära oss om begrepp och metoder som är grundläggande för säkerhets-, compliance- och identitetslösningar, som t.ex. Zero Trust, Shared Responsibility, identitetsleverantörernas roll med mera.

Under andra delen kommer vi fokusera på identiteten. Vi kommer lära oss mer om Azure AD-tjänster och ”Identitety Principals”, säker autentisering, access hanteringsfunktioner, identitetsskydd samt administration och styrning av ovan.

I den tredje sessionen kommer vi gå igenom säkerhetsförmågor och funktioner i Microsoft Azure. Ämnen som behandlas inkluderar nätverks-och plattforms funktioner i Azure, Azure säkerhetsadminstration och Sentinel. Vi kommer även lära oss mer om hur funktionerna i Microsoft 365 Defender & Intune hjälper organisationer stärka sin IT-säkerhet kors e-mail, enheter, applikationer med mera.

I den fjärde och sista delen kommer vi lära oss mer om compliance lösningar i Microsofts molntjänster. Vi kommer gå igenom Compliance Center, informationsskydd och styrning i Microsoft 365, Insider Risk, samt audit och eDiscovery-lösningar. Vi kommer också kolla på hur vi kan jobba med Compliance och regelefterlevnad med våra Azure resurser.

SC-900 - Security, Compliance and Identity Fundamentals - Del 1

Mer information

I första delen kommer vi lära oss om begrepp och metoder som är grundläggande för säkerhets-, compliance- och identitetslösningar, som t.ex. Zero Trust, Shared Responsibility, identitetsleverantörernas roll med mera.

SC-900 - Security, Compliance and Identity Fundamentals - Del 2

Mer information

Under andra delen kommer vi fokusera på identiteten. Vi kommer lära oss mer om Azure AD-tjänster och ”Identitety Principals”, säker autentisering, access hanteringsfunktioner, identitetsskydd samt administration och styrning av ovan.

SC-900 - Security, Compliance and Identity Fundamentals - Del 3

Mer information

I den tredje sessionen kommer vi gå igenom säkerhetsförmågor och funktioner i Microsoft Azure. Ämnen som behandlas inkluderar nätverks-och plattforms funktioner i Azure, Azure säkerhetsadminstration och Sentinel.

Vi kommer även lära oss mer om hur funktionerna i Microsoft 365 Defender & Intune hjälper organisationer stärka sin IT-säkerhet kors e-mail, enheter, applikationer med mera.

SC-900 - Security, Compliance and Identity Fundamentals - Del 4

Mer information

I den fjärde och sista delen kommer vi lära oss mer om compliance lösningar i Microsofts molntjänster. Vi kommer gå igenom Compliance Center, informationsskydd och styrning i Microsoft 365, Insider Risk, samt audit och eDiscovery-lösningar. Vi kommer också kolla på hur vi kan jobba med Compliance och regelefterlevnad med våra Azure resurser.

Speaker

  • Oscar Kjellberg

    Oscar Kjellberg

    Partner Technology Strategist
    Microsoft

Tags

Area of Interest Security
Format Online
Language Swedish
Solution Area Security