MICROSOFT

Sell coaching Thursdays - Accelerating Partners sales capacity

* Dagordningen kan komma att ändras. Vi kommer att bekräfta de sista tiderna före evenemanget.

Vad? M365 Sell Coach Thursdays är en webbinarserie med fokus på att stötta partner att accelerera sin Modern Workförsäljning.

När? Varje torsdag erbjuder Microsoft en 30-45 minuter lång session med olika ämnen kopplat till hur du som partner vässar dina säljkunskaper inom Modern Work.

Vem riktar sig dessa sessioner till? Fokus i dessa sessioner kommer att vara sälj men alla roller hos partner som idag jobbar med Modern Work eller är intresserade att komma igång med Modern Workförsäljning är mer än välkomna att delta.

Pitcha M365 platformen!

Mer information

Arbetsplatser runt om i världen har under det senaste året genomgått en enorm förändring. Anställdas önskan om fortsatt flexibilitet i arbetslivet innebär att organisationer behöver erbjuda sina anställda nya möjligheter att vara produktiva och samtidigt finna balans i arbete och fritid. När världen blir mer digitaliserad, så gäller det samtidigt att inte äventyra organisationens säkerhet. Tillsammans skapar vi nya möjligheter genom digitalisering och genom omvandlingen till det nya arbetslivet. Under denna session hör vi Henrik Byström, affärsområdeschef för Modern Work & Security berätta om hur Microsofts M365-plattformen möjliggör för den hybrida arbetsplatsen

Hur du som partner maximerar M365-försäljning med stöttning av Microsoft

Mer information

Denna session kommer att informera om vad Microsoft erbjuder i form av partnerprogram och samarbete för att stötta dig som M365-partner att driva försäljning. I korthet kommer vi gå igenom:

  • Partnerprogram inom Modern Work
  • Vad finns det för inventivesprogram som ni som partner bör ha koll på?
  • Vilka nyheter och förändringar sker under kommande år?
  • Hur kan vi som partner samarbeta med Microsofts säljare för att driva kundaffärer?
  • Vad är Advanced Specialisations för partner?
  • Partnerresurser – vilka är bra ur ett säljperspektiv?

Jobba smart och datadrivet med din M365-försäljning

Mer information

På denna session kommer du som Microsoftpartner lära dig mer om vilka verktyg och portaler som Microsoft tillhandlahåller för att du ska kunna jobba effektivt med försäljning inom M365-plattformen.

Cloud Economics

Mer information

Vad är den egentliga kostnaden för en molnbaserad affärsmodell?”” samt “”Hur kommer en molnbaserad affärsmodell påverka vår organisations nuvarande affär?””. Dessa två frågor är de mest förekommande diskussionspunkterna för Microsoftpartners och kunder i dessa tider.
Under denna session kommer Niclas Kockum, Microsofts Sr Finance Manager att redogöra för molnets finansiella pitch, samt vilka frågor och överväganden som kan vara bra att känna till för partners och kunder då de planerar att anamma en molnstrategi.

Microsoft 365 Lighthouse

Mer information

Microsoft 365 Lighthouse är en portal som stöttar Microsoft Managed Service Provider-partners att säkra devicer, data och användare på ett skalbart sätt för kunder som nyttjar M365 Business Premium inom segmentet Små- och medelstora bolag.

På denna session kommer vi presentera M365 Lighthouse så att ni som Microsoftpartner kan få försåelse över hur ni kan realisera värde i hantering av era kundmiljöer.

Sälj med Zero Trust

Mer information

Under denna session fokuserar vi på hur vi kan driva kunddialogen med säkerhetsbegreppet “Zero Trust” och hur det relaterar till Microsoft molntjänster såsom Microsoft 365, AAD och EMS. Hur kan vi med hjälp av molnidentiteten i AAD hjälpa kunder säkra sina tredjepartsapplikationer och använda AAD som en plattform identiteten tvärs kunders hela applikations portfölj.

Modernize security and defend against threats

Mer information

Många organisationer upplever en ökad hotbild i form av avancerade cyberattacker och samtidigt blir säkerhet för organisationer allt mer angeläget att ha kontroll över.
I denna session får du lära dig mer om hur Microsoft Defender (M365 & Azure Defender) positioneras som en end-to-end säkerhetslösning tillsammans med Sentinel som SIEM – för att operationellt driva ett modernt säkerhetscenter.

M365-tjänster i fokus denna session: Microsoft Defender, XDR & Sentinel

21 Oktober, 2021

21

10:00 - 11:00 CEST

Secure Azure, hybrid and multi cloud

Mer information

Beskrivning: Hur ska säljare jobba med att lägga till säkerhetstjänster som pålägg på Azures infrastruktur för att säkra hybrid och multicloudarkitektur? Detta kommer vi prata om under dagens session.

M365-tjänster i fokus denna session: Azure Defender/Azure Network Security/MCAS

28 Oktober, 2021

28

10:00 - 11:00 CEST

Protect and govern sensitive data

Mer information

Beskrivning: Denna session kommer vara fokuserad på hur säljare ska jobba med att förmedla värdet att säkra data och information som finns distributerat över moln, applikationer och endpoints genom konfiguration i M365 plattformens säkerhetstjänster.

M365-tjänster i fokus denna session: E5 Compliance/Azure Purview

4 November, 2021

4

10:00 - 11:00 CEST

Teams Updates

Mer information

Att bli bekräftad

11 November, 2021

11

10:00 - 11:00 CEST

Teams Meetings

Mer information

Att bli bekräftad

25 November, 2021

25

10:00 - 11:00 CEST

Teams Devices

Mer information

Att bli bekräftad

2 December, 2021

2

10:00 - 11:00 CEST

Teams Callings

Mer information

Att bli bekräftad

9 December, 2021

9

10:00 - 11:00 CEST

Microsoft Viva

Mer information

Att bli bekräftad

Januari, 2022

x

10:00 - 11:00 CEST

Change & Adoption

Mer information

Att bli bekräftad

Februari, 2022

x

10:00 - 11:00 CEST

Exchange OnlineàBusiness Basic

Mer information

Att bli bekräftad

Mars, 2022

x

10:00 - 11:00 CEST

M365 Business Standardà - M365 Business Premium

Mer information

Att bli bekräftad

Att bli bekräftad, 2022

x

10:00 - 11:00 CEST

Sälj upp Microsoft E3àMicrosoft E5

Mer information

Att bli bekräftad

Tags

Area of InterestSecurity
FormatOnline
LanguageSwedish