This video is only available for Cloud Champion users. Please log in or register to continue.

Microsoft använder en mängd olika infrastruktur- och drifts kontroller för att skydda Azure – men precis som i en lokal miljö det finns ytterligare åtgärder som du måste vidta för att skydda din miljö mot intrång. Azure Security Center hjälper er att inventera och analysera skyddsnivån på miljön och med hjälp av Azure Defender kan du skydda inte bara din IaaS och PaaS last i Azure, utan även hybridmiljöer och last i andra moln för att få en säkerhetsvy  på din IT-infrastruktur.

Speaker

  • Oscar Kjellberg

    Oscar Kjellberg

    Partner Technology Strategist
    Microsoft

Tags

Area of Interest Microsoft 365
Language Swedish
Solution Area Security